Routes

In hun tijd gebruikten mannen verschillende communicatiemiddelen voor handel, migratie …

De monniken deden hetzelfde, om door hun aanwezigheid de invloed van de abdij van de Chaise Dieu te concretiseren. De abt van het moederhuis delegeerde een Bezoeker om de congregatie te consolideren ondanks de traagheid en lengte van de communicatie. Bovendien namen de leiders van de Maisons de la Chaise Dieu elk jaar de weg om het jaarlijkse generaal kapittel bij te wonen, alleen de vertegenwoordigers van priorij- en abdijen die erg ver weg waren konden slechts om de twee jaar komen. Groeperingen vonden plaats in de abdijen en priorij, die hen onderdak en dekking garandeerden.

In onze tijd zijn culturele routes op Europese schaal gecreëerd over verschillende thema’s:

  • Oude manieren van bedevaart
  • Tekens en historisch en religieus erfgoed …

Deze culturele routes helpen bij het ontwikkelen van verschillende waarden:

  • Geschiedenis
  • Erfgoed
  • Cultuur
  • kennis
  • burgerschap
  • literair