Wie zijn wij?

Europees netwerk van Casadean-sites is een verenigingswet 1901, gecreëerd op 13 oktober 2001 in Chaise-Dieu, op Europese schaal met Frankrijk, Spanje en Italië, daarna Zwitserland. Het doel van de vereniging is om moderne verbanden te leggen tussen sites die in hun geschiedenis zijn verbonden aan de congregatie van de abdij van la Chaise-Dieu. Het netwerk omvat gemeenschappen die een Casadian-site hosten, verenigingen die een of meer sites markeren of animeren (verenigingen voor bescherming of animatie-erfgoed, toeristenbureaus, parochies, …) en iedereen die wil deelnemen aan de activiteiten van de vereniging.
Een van de belangrijkste doelstellingen van dit netwerk is het bewustzijn van de lokale bevolking en het grote publiek van de geschiedenis van de Casadean-congregatie, de bevordering van historisch onderzoek, hulp bij de ontwikkeling van het Casadean-erfgoed, de culturele en toeristische ontwikkeling van de sites, evenals uitwisselingen en samenwerking voor economische ontwikkeling.