Routes

In hun tijd gebruikten mannen verschillende communicatiemiddelen voor handel, migratie …

De monniken deden hetzelfde, om door hun aanwezigheid de invloed van de abdij van de Chaise Dieu te concretiseren. De abt van het moederhuis delegeerde een Bezoeker om de congregatie te consolideren ondanks de traagheid en lengte van de communicatie. Bovendien namen de verantwoordelijken voor de huizen van La Chaise Dieu de weg om elk jaar het jaarlijkse generaal kapittel bij te wonen, alleen vertegenwoordigers van zeer verre kloosters en abdijen konden slechts om de twee jaar komen. Er vonden groeperingen plaats in de abdijen en priorijen die hen van voedsel en onderdak voorzagen.

In onze tijd zijn culturele routes op Europese schaal gecreëerd over verschillende thema’s:

  • Oude manieren van bedevaart
  • Tekens en historisch en religieus erfgoed …

Deze culturele routes helpen bij het ontwikkelen van verschillende waarden:

  • Geschiedenis
  • Erfgoed
  • Cultuur
  • Kennis
  • Burgerschap
  • Literair