Geschiedenis van Saint Robert

« Turlande »

Turlande is een oude heerschappij van de Haute Auvergne (in de buurt van Paulhenc, in de Cantal), waarvan de oorsprong ligt in de elfde eeuw, ten tijde van de oprichting van “vigueries” Karolingische. Robert draagt de naam, die hem plaatst in de familie van een Itier of Hildegaire, graaf apanagist van Auvergne waarvan een van de erfgenamen zou zijn Béraud, vader van Mercoeur, vader van Odilon, vierde abt van Cluny. De moeder van Robert, Gerberge, oudste zus van de tweede vrouw van Béraud, behoort tot de familie van de graven van Mâcon waaruit Guillaume dit le Pieux, graaf van Auvergne en hertog van Aquitaine, de stichter van Cluny in 910 geboren is -912.

Volgens de legende, is zijn geboorteplaats gelegen in een van de gebieden die behoren tot zijn familie, de villa van Reilhac in de buurt van Langeac, ze had voor 983 gegeven, een belangrijke rol in hoofdstuk Saint-Julien Brioude. Jonge Robert brengt zijn jeugd door in een sfeer van studie en grote toewijding, en woont in Cluny met zijn naaste verwant de abt Odilo, een van de oprichters, met leden van zijn directe familie, van de priorij van La Vouute-Chilhac. Het is omdat de familie van Mercoeur de reputatie heeft van onvergelijkbare heiligheid te zijn en zichzelf resoluut vijandig staat tegenover de privéoorlogen die de Auvergne en de Velay verwoesten. Robert voorbeelden van die van zijn Blismode tante, abdis van Autun in de Bourgogne, maar ook die van zijn neven, Stephen, proost en de bisschop van Puy in 1029, Itier of Hildegar, canon van Puy en Peter, proost van de kathedraal en de bisschop van Puy tot 1073. Zeer snel zal de Mercoeur beweren dat hij hun leengoed alleen van God houdt.

 « De data van zijn leven »

1001: Geboorte van Robert in een grote Auvergne familie, Turlande. Zijn moeder baart hem terwijl ze onderweg is, in een verlaten gebied, niet ver van Langeac.
1018: Hij wordt toevertrouwd aan de kanunniken van de basiliek Saint-Julien in Brioude.
1026: hij wordt op zijn beurt kanunnik. Als priester gewijd, hij is belast met de beschuldiging van de schatkist van het hoofdstuk, maar houdt niet van dit soort leven. Erkend om zijn vroomheid en de goedheid van zijn hart, voelt hij zich aangetrokken tot armoede en naastenliefde. Hij bouwde met zijn eigen geld een ziekenhuis in Brioude om de armen en pelgrims te verwelkomen. Verleid door het contemplatieve leven, zijn verlangen om anderen te helpen, voorkomt dat hij dat doet. Terugtrekken in een klooster lijkt de oplossing. Robert besluit naar Cluny te gaan om lid te worden van een familielid van zijn familie, Odilon de Mercoeur, maar zijn medebroeders en zijn beschermelingen vechten om hem in Brioude te houden. Het volgt dan een periode van inactiviteit die Robert’s verlangen versterkt om het canonieke leven te verlaten voor het monastieke leven. De cluniacorde, door zijn tijdelijke rijkdommen, zijn opzichtige liturgie en het comfort van het dagelijks leven, lijkt het niet te passen.

Omstreeks 1040: hij gaat op bedevaart naar Rome, vervolgens naar “Mont Cassin”, om te studeren en bij zijn bron de regel van de heilige Benedictus van Nursia te verzamelen.
1043: Met deze regel keerde hij terug naar Frankrijk met twee van zijn metgezellen, Etienne en Delmas, en verhuisde naar een verwoeste kapel aan de bron van de Senouire, om te leven als een kluizenaar met zijn twee metgezellen. Gelegen op 1080 meter boven zeeniveau, wordt deze plaats beschreven als een steriel, koud en verloren land, bedekt door het bos. Hij wordt dan vergezeld door een groeiend aantal jonge mensen aangetrokken door zijn geloof en charisma, zodat hij het heremietleven moet verzaken. De kleine gemeenschap die hij oprichtte, keurt de regel van de heilige Benedictus goed, met echter enkele aanpassingen vanwege het klimaat.
1052: De kerk, die in deze groeiende gemeenschap een prachtig reservoir van mannen van God ziet, stelt niet uit, ondanks de protesten van Robert, om het kleine klooster, in aanbouw, in de Benedictijnse abdij, onder de naam Casa Dei, op te richten, wat Huis van God betekent. Paus Leo IX verleent zijn bescherming aan de abdij.
17 april 1067: Dood van Robert van Turlande. De abdij staat aan het hoofd van een netwerk van 42 priorijen waaronder een vrouwelijke afhankelijkheid met het klooster van Lavaudieu.